Skötsel av grönytor

Att påta i trädgården kan vara nog så rofyllt, men ibland vill tiden inte riktigt räcka till. Vi erbjuder året-runt-skötsel, anpassad till just dina behov!

 

Vi specialiserar oss på skötsel, underhåll och anläggning av grönytor. Vi utför gräs- och häckklippning, ogräsrensning, plantering, trädfällning, slyröjning och trädbeskärning.