Vi tar hänsyn till dina önskemål och lyfter din trädgård till en helt ny nivå!

Håkans Trädgårdstjänst AB bildades år 2007 och har idag tjugo anställda.


Företaget ägs och drivs av Daniel Carlsson, som har en gedigen erfarenhet från både trädgårds- och anläggarbranschen.

Skötsel av grönytor
Anläggning

Vi på Håkans Trädgårdstjänst AB specialiserar oss på skötsel, underhåll och anläggning av grönytor. Vi utför gräs- och häckklippning, ogräsrensning, plantering, trädfällning, slyröjning och trädbeskärning.

Håkans Trädgårdstjänst AB utför totalentreprenader hos privatpersoner och företag. Vi tillhandahåller både personal, material och transporter; kompetens och kvalitet under samma tak!

Försäljning
Snö

Köp produkter från Benders och Skånefrö hos oss! Du kan handla både som företag och privatperson.

Vi har också stor erfarenhet av snöskottning samt halkbekämpning och är gärna behjälpliga inom dessa områden.